Wednesday, January 12, 2011

KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN 1,2 & 3

KERJA KURSUS PILIHAN 1- KEMAHIRAN TEKNIKAL
KERJA KURSUS = PILIHAN 2- EKONOMI RUMAHTANGGA
KERJA KURSUS = PILIHAN 3- PERTANIAN
KERJA KURSUS = PILIHAN 4- PERDAGANGAN KEUSAHAWANAN

MATAPELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN 1,2 DAN 3

SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP